شرکت تدبیر اندیش با توجه به تجربه و سوابق مدیران خود از ابتدای سال 1398، فعالیت خود را در زمینه فناوری اطلاعات و پیاده سازی پروژه های نرم افزاری متمرکز نموده است.

بر اساس رفتار حرفه ای و حفظ ارتباط دیرینه با شرکت همکاران سیستم موجب شد همکاری تجاری از نوع دیگری شروع گردد و به همین سبب قراردادهای نمایندگی هاي فروش و استقرار سيستم هاي ERP راهكاران ابري و سپيدار سيستم درحوزه سیستم های مالی، اداری و بازرگانی جهت ارائه خدمت به مشتريان اجرايي گرديد.

در اين راستا ارائه خدمات تخصصي به مشتريان در دستور كار قرار دارد و با توجه به جذب و آموزش تخصصي كارشناسان ، تيم هاي اجرايي تخصصي ذيل تشكيل و آخرين دستاوردها به مشتريان ارائه مي گردد:  

  • ارائه خدمات آموزش و استقرار و مشاوره در حوزه نرم افزارهاي راهكاران ابري .
  • ارائه خدمات آموزش و استقرار و مشاوره در حوزه نرم افزارهاي سپيدار سيستم .

 

ارائه خدمات كدگذاري كالا و خدمات :

با اخذ نمايندگي از مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران ، ارائه خدمت خدمات ذيل به فعاليت شركت اضافه گرديد:

  • صدور گواهي عضويت ارانكد
  • صدور كد ملي كالا
  • صدور كد خدمت اختصاصي (مورد استفاده در سامانه موديان)
  • صدور كد بين المللي كالا – GTIN
  • صدوركد موقعيت مكاني GLN (خدمت ملي / بين الملل )